Een beperking mag geen handicap zijn.

Het Umoja Project en de dagopvang in Shirimatunda/Moshi/ te Tanzania.

We willen jullie onze visie en missie even uitleggen omdat deze zo belangrijk zijn, in wat we tot nu toe bereikten en waar we nu staan. Dit was enkel mogelijk door al de steun die we van jullie en alle sponsors mochten ondervinden.

Onze visie: Umoja vergroot de mogelijkheden tot zelfredzaamheid door actief bij te dragen aan de educatieve ontwikkeling. Door een kwalitatieve opleiding ter beschikking te stellen en begeleiding aan de lokale kinderen met een mentale beperking.

Onze missie: Umoja is van mening dat ze samen met de lokale partners kwalitatieve zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen [aangepast aan de beperking: voor baby's, kinderen en volwassenen ). Ze worden bewust gemaakt van hun eigen kunnen dat hierdoor gecreëerd wordt.

De uitwisseling van therapeutische en educatieve deskundigheid zowel technische als materiele, zal onze Tanzaniaanse partners in staat stellen om hun rol in het systeem van het speciaal onderwijs en de gezondheidszorg beter te vervullen. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij het dynamisme van onze vrijwilligers en de medewerking van lokale en andere belanghebbenden. Onze samenwerking is gebaseerd op een respectvolle dialoog, het uitwisselen van kennis, rekening houdend met de samenwerking op lange termijn.

Waar liepen wij tegenaan als wij onze doelen trachten te bereiken.

 • Het was soms een moeilijke af te leggen weg doordat onze kinderen moesten leren tellen en leren schrijven. Dit was niet mogelijk en wat we ook probeerden mogelijk te maken het bleef moeilijk. Enerzijds door het gebrek aan middelen en anderzijds door het gebrek aan kennis. Werken met je hart is heel belangrijk en niet iedereen gegeven en dit is net wat onze kinderen zo nodig hebben. Het is niet evident in een land waar er armoede heerst en het vooral erop aan komt om een inkomen te generen.
 • We kwamen met studenten van België die hier hun stage kwamen lopen. Op het laatste moment veranderde het verlof en 2 dagen voor de studenten kwamen moesten alle programma's aangepast worden. Het was immers Paasvakantie. Niemand informeerde ons. Umoja betaalde de extra onkosten van de leraren en moest ook de extra voeding betalen. Een heel jaar van voorbereiding voor de visa en over en weer gaan naar Dar Es Salaam ( een trip van 2 x 600 km). Op het moment dat we alles nodig hadden was alles weg en konden we opnieuw beginnen.
 • Maar wat telde was de grote vooruitgang die onze kinderen maakten. De studenten konden het verschil maken en na enkele dagen zagen we onze kinderen veranderen. Het werden niet alleen blijde kinderen maar ook heel gemotiveerd in dingen doen binnen hun mogelijkheden. Dit hadden wij altijd voor ogen voor onze kinderen. Op deze weg willen wij verdergaan. Onze achtergrond als verpleegkundige en werkzaam met mensen met een beperking maakte ons moedeloos. Want zeg nu zelf, iedere ouder wilt toch graag het beste voor hun kind. Wij willen geen tijd meer verkwisten en de kinderen van jongs af aan gaan begeleiden.

Om dit alles mogelijk te kunnen maken stelde Umoja haar doelen voorop. We gingen een samenwerking ( Memorandum ) aan met de Municipal en deze liep van 1 Februari 2017 tot 1 Februari 2018. Eind Januari hadden we een gesprek met de Municipal waarin we afspraken het memorandum over te dragen. Dit wilde ook zeggen dat we de vanaf het begin aangenomen werkers zouden overdragen aan de Municipal. Dit was ook zo afgesproken in het Memorandum. De voeding was 2 jaar terug overgenomen door de Municipal. Umoja renoveerde de dagopvang en bereikte het punt waarin ze besliste om privé te gaan. Umoja kocht een stuk grond en start in het kort met de bouw van een activiteitencentrum. De ouders van de kinderen waarmee we een heel goede relatie opbouwden gaan hierin vanaf het begin betrokken worden en zijn voor ons o.a. een motivatie om hier mee door te gaan. In de omgeving waar we onze grond kochten leven heel veel kinderen met een beperking. We bezochten reeds vele families en gaan ook deze families betrekken vanaf het begin. Zo trachten we voor zowel de ouders als de kinderen met een hoger niveau een inkomen te genereren.

We gaan samenwerken met een Belgische architect en haar studenten en gaan ons centrum ecologisch bouwen.

Het werd tijd voor Umoja om privé te gaan.

Umoja en de andere deelprojecten.

Het Umoja Project en de coöperatie met TAWREF in Shirimatunda

 • TAWREF bouwde reeds het 5e huis voor onze armste families in de dagopvang. Umoja levert TAWREF een lijst met de namen van families die in erbarmelijke omstandigheden leven en doet research. TAWREF bouwt de huizen.

Het Umoja Project en het waterproject in Shirimatunda

 • Ons waterproject werkt uitstekend, het ontbreekt hier enkel aan gemotiveerde mensen die de zonnepanelen eens per week schoonmaken. Umoja gaat dit voor zijn rekening nemen en zelf haar mensen hiervoor aanstellen. Wanneer de overhandiging naar het Municipal zal plaats vinden zal dit één van de belangrijkste eisen zijn naar de regering toe. Want ook hiervoor is er een memorandum.

Het Umoja Project en het Umojahuis. Opening in April 2018!

 • Dit was een groot project, wat niet altijd makkelijk was om te realiseren. Wat ons als team sterk maakt is dat we nooit hebben toegegeven aan corruptie en dat we altijd alle geld zelf beheerd hebben. Onze boekhouding is transparant voor iedereen. Onze eigen onkosten, vliegticket, verblijf, medicatie enz. worden altijd door onszelf gefinancierd.
 • Wij werken in het Umojahuis met een professioneel team dat aangevuld wordt met studenten vanuit België.
 • Het Umojahuis is een therapiehuis speciaal voor mensen met een beperking.
 • 350 behandelingen per maand zullen er gegeven worden waaruit een diagnose en score komt. Aan de hand van deze score kunnen wij de kinderen handvaardigheden leren in het activiteitencentrum en de ouders thuis begeleiden. Fysio en ergo zal hierop volgen.
 • Personeel in het Umojahuis: 5 ergotherapeuten, 2 verpleegkundigen, 2 revalidatieartsen, 2 verzorgenden; 2 interieurverzorgsters.
 • Ook hier werken we met een memorandum.
 • In al onze genoemde projecten werken wij samen met goede adviseurs. Adviseurs die ons met raad en daad bijstaan en ons garanties kunnen geven naar de continuïteit in onze projecten.

Wat wil Umoja hiermee bereiken en hoe doen we dit?

Onze organisatie The Umoja-Project VZW in België is nu een officiële organisatie Umoja na Upendo CBO in het gehele Kilimanjaro district. Umoja is momenteel deze plaatselijke organisatie aan het upgraden naar een Internationale NGO. Umoja werkt daarvoor samen met een heel gemotiveerd jong team uit Moshi.


George is Chaiman en werkzaam als ergotherapeut in het KCMC hospitaal.

George


Henny is directeur/secretaris. Werkte als verpleegkundige met mensen met een beperking.

Henny


Sanctus is directeur/ penningmeester/ dagelijkse leiding. Studeerde Wild Life en Tourism.

Sanctus


Marleen is directeur. Werkte o.a. als verpleegkundige met mensen met een beperking.

Marleen


Mike is werkzaam bij de ziekteverzekering en is bestuurslid. Studeerde Business en Management.

Mike


Goodluck studeerde Wild Life en Tourism. Is bestuurslid en staat in voor het ecologische.

Goodluck


Duncan is Director in charge van Social Well Fare en bestuurslid

Duncan

Wat hopen wij samen te bereiken?

 • Kinderen met een beperking een toekomst te geven, door ze uit hun isolement te halen waar ze uit schaamte gehouden worden.
 • Wij leren hen in ons activiteitencentrum een simpel werk dat is aangepast aan hun beperking en rekening houdend met wat ze kunnen.
 • Dit kunnen allerlei werkzaamheden zijn waardoor ze een inkomen kunnen generen. Tuinieren, kippen en koeien, huishouden, techniek, hout enz.
 • We gaan vooral ecologisch werken, zonnekoken maar ook de bouw gaan we realiseren met recyclebaar materiaal waar het mogelijk is.
 • Studenten van Mechelen en van Moshi komen stage lopen in onze projecten.
 • We gaan hen integreren in simpele werkzaamheden in een koffiehuis, winkels en of ondernemingen.