Kerstavondviering 2016

De Donksbergen

Bestemming van de collecte: Het Umoja-project

Umoja werkt met kinderen/volwassenen met een mentale beperking in Moshi Tanzania.

Van Kansarm naar Zelfredzaamheid.

Wij investeren in een betere toekomst voor onze kinderen met een beperking in onze dagopvang. Zelfredzaamheid geeft onze kinderen zelfvertrouwen. Samen met studenten Orthopedagogie gaan we hiermee starten in het voorjaar. Een activiteitencentrum is daarom van groot belang. Koken met de solar cooker zal de ontbossing tegen gaan. Het is ook veel veiliger en gezonder, geen inhaleren meer van de rook. Ook startten we reeds met compostering en een groentetuin.

Wij willen onze kinderen/volwassenen met een beperking een kans geven. De kinderen uit hun isolement halen want er zijn tussen de 4 en 5 miljoen mensen met een beperking in Tanzania.

Renovatie van het Umoja therapiehuis.

Deze renovatie is een samenwerkingsproject met het Mawenzi hospitaal in Moshi. Het therapiehuis gaat fungeren bij het diagnosticeren van de beperking, het opstellen van een behandelprogramma, de behandeling en de begeleiding.

Water bron van alle leven.

Water is een basisbehoefte. Drinkwater is een primair goed. Dankzij sponsoring voorziet Umo- ja de dagopvang, dagkliniek en kraamkliniek van water. Later breiden we dit uit naar de lagere school en omgeving.

Een zalig Kerstfeest gewenst en een gezegend 2017!