Lichtaartse verenigingen schenken met steun van de Solidariteitsraad van Kasterlee 12270 euro aan projecten in Tanzania, Ethiopië en Kenia

Doelstelling op plaatselijk vlak

Sedert 1993 werken onze Lichtaartse verenigingen samen voor projecten in de Derde Wereld. Door deze samenwerking willen ze de banden tussen de verenigingen aanhalen en bouwen aan een warme samenleving in eigen dorp. Tot 2007 organiseerden ze samen een parochiale dag waarvan de opbrengst volledig werd afgedragen aan Broederlijk Delen. Vanaf 2008 streefden ze naar een grotere betrokkenheid bij het eindresultaat in de derde wereld. Vanaf toen konden verenigingen zelf projecten indienen. Voorwaarde was: dat iemand uit eigen gemeente een rechtstreekse band uitbouwde met contactpersonen van de projecten in de ontwikkelingslanden. Zo kon later duidelijk verslag uitgebracht worden van de realisaties op het terrein.

De projecten van 2018

De oprichting van een activiteitencentrum om kinderen met een mentale handicap zelfredzaamheid aan te leren in Shirimatunda Tanzania

Annie Swolfs en Wannes Bellens (bekend van de Lichtaartse fanfare) brachten ons in contact met Marleen Soogen van de VZW Umoja. (http://www.umoja-project.be). Samen met Henny Schuurmans bouwde ze sedert 1999 een stevige vereniging uit in België en in Tanzania. In 2007 bezochten ze Shirimatunda, een klein dorpje in de streek van Moshi aan de voet van de Kilimanjaro. Er heerste grote armoede maar ze werden geraakt door de vriendelijkheid en gastvrijheid van deze plaatselijke bevolking. Ze maakten er kennis met de dagopvang van kinderen met een beperking. Dit centrum bestond uit enkele erbarmelijke schamele lokaaltjes. De keuken waar dagelijks voor de kinderen pap werd gekookt of thee, (indien er financiële middelen voor waren) was ondermaats. Sedert die dag zetten ze zich in om het lot van een aantal kinderen met een mentale handicap te verbeteren. Ze bouwden reeds een watertoren en renoveerden het Umojahuis waar de kinderen gediagnostiseerd kunnen worden. Ze bouwen samen met een NGO huisjes voor de dagopvang van de allerarmste families. Thans vangen ze 34 kinderen met mentale handicap op die ze zelfredzaamheid willen leren om beter in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor bouwen ze nu privé een activiteitencentrum, waar opleiding zal gegeven worden in koken, naaien en werken met allerlei gereedschap. Hiervoor vragen ze onze steun!

Riooljongeren in Ethiopië vormen tot lassers en/of schrijnwerkers

Eddy Gielis, wonend in Ten Horst 11 (vroeger Achterlee) te Lichtaart en Nele Witvrouwen, dirigente van het Lichtaartse Gekko Koor, zijn samen met de Olense Liesbet Sanders en nog andere personen de drijvende krachten achter Sterren voor Ethiopië (www.sterrenvoorethiopie.be). Deze vereniging steunt, sinds haar ontstaan in 2009, projecten in Ethiopië die de noden van kinderen in armoede trachten te verhelpen. Eén van deze projecten is ‘Andinet’. Siddartha (www.siddartha.be) startte met dit opvanghuis voor 30 rioolkinderen in 2003.

Het gaat om kinderen die op straat leven en 's nachts in de riolen slapen, omdat het daar 13 graden is en boven de grond vaak maar 9 tot 10 graden. Ze leven als ratten, kennen geen enkele structuur en worden door iedereen verschopt. Zo leven er naar schatting in Addis Abeba 7.000 jongeren en kinderen. De lokale overheid kampt met dit probleem, maar heeft onvoldoende middelen om iets voor hen te doen. In het opvanghuis krijgen ze de kans om te studeren en worden ze opgeleid tot lassers en/of schrijnwerkers. Na twee jaar verlaten ze het project en worden ze tijdelijk financieel ondersteund voor de huur en inrichting van hun kamer met 2 of 3 samen. In februari 2018 gaan er opnieuw 26 jongeren de wijde wereld in, en worden er terug 30 kinderen opgepikt uit de riool om de opleiding te starten. Spijtig genoeg zijn er steeds kandidaten genoeg…Het project is gelukt als ze opnieuw geloven dat ‘liefde’ nog bestaat, als hun ogen veel meer gaan schitteren dan toen ze toekwamen, omdat ze via hun opleiding zelfrespect en werk gevonden hebben zodat ze onafhankelijk verder kunnen.

De uitbreiding van het IMBEKE opleidingscentrum in Oyugis in Kenia.

Via Hélène Corsenski (van OKRA) maakten we reeds in 2016 kennis met Imani Belgium (www.imanibelgium.org). Deze VZW bouwde in Oyugis in Kenia een kleuterschool, een dispensarium en een ontmoetings- en opleidingscentrum voor meisjes en vrouwen uit de landelijke omgeving. Ze brengen mensen samen om hun noden en bezorgdheden te delen en gezamenlijk naar oplossingen te streven. Imani Belgium reikt hen daarbij de hand door voor de meisjes en vrouwen in het Imbeke Centrum beroepsopleidingen te organiseren die hen in staat stellen om het gezinsinkomen te verbeteren, meer zelfstandigheid te verwerven, voor hun kinderen te zorgen en hun levensstandaard te verhogen. De opleidingen haartooi, snit & naad, koken, land- en tuinbouw lopen goed. Het Imbeke Centrum ondersteunt de vrouwen bij hun activiteiten en administratie. Ze krijgen steun in de vorm van zaden, meststoffen, waterpompen enz. Het project is in volle ontwikkeling en groei. Het huidige perceel grond is volledig ingenomen door de reeds aanwezige gebouwen en door de tuinen van de vrouwengroepen. Door het toenemend aantal ‘studenten’ moeten ze uitzien naar grotere leslokalen. Een aantal studenten hebben een netbalteam gevormd, voor hen de enige vorm van ontspanning. Een bindend element! Er is een sportveld nodig. Sport draagt veel bij aan onderlinge verstandhouding en samenhorigheid. Om al deze redenen moet het terrein uitbreiden. Daarom hebben ze reeds een optie genomen op een naastliggend perceel grond dat geschikt is. Voor deze uitbreiding vragen ze onze steun.


Kasterlee
Kasterlee
Kasterlee


De opbrengst

De Brunch werd georganiseerd op zondag 18 maart in het Ligahof
KVLV, LG, FEMMA, OKRA, KVG, KWB, SAMANA, en het Zangkoor van de parochie, sloegen hiervoor de handen in elkaar en ook de projectindieners staken een handje toe. Meer dan 250 inschrijvingen kwamen vlot binnen De opbrengst bedraagt 2529 euro.

Het Waterputfestival had plaats op donderdag 10 mei op het plein voor de bibliotheek
Yoko Dams, de nieuwe coördinator, kreeg hierbij de medewerking van KWB, jong-KWB, KSA, oud-KSJ, KLJ, en een aantal persoonlijke medewerkers en de muziekgroepjes die helemaal gratis kwamen optreden. Ook de projectindieners staken een handje toe. Het aantal bezoekers is moeilijk te meten omdat het een gratis festival is, maar het overtrof zeker de 1000. De netto opbrengst bedraagt 5741 euro

De gemeentelijke solidariteitsraad steunde de samenwerking met 1000 euro.

Een van de projecten uit 2013 kon niet worden uitgevoerd en het bedrag vloeide terug naar de kas. Daarom besloten de verenigingen 3000 euro toe te voegen aan de opbrengst van 2018.

Zo konden de verenigingen op 31 augustus 12270 euro toekennen aan de projecten. Elk project ontvangt dus afgerond 4090 euro om zijn doelstellig te realiseren.

De symbolische overhandiging van deze bedragen had plaats in het parochiehuis van Lichtaart op 31 augustus in aanwezigheid van afgevaardigden van de verschillende medewerkende verenigingen. Op geregelde tijdstippen wordt, via de pers, verslag uitgebracht over het bereikte resultaat.

VP