Umoja-project timmert hard aan de weg

Interview uit HAC Weekblad, Hamont, vrijdag 20-2-2015, 09:38

Het Umoja-project zet zich al jaren in voor kinderen en volwassenen met een beperking in Afrika. Oprichtster Henny Schuurmans uit Achel heeft samen met een groep vrijwilligers en dankzij de hulp van tal van sponsoren en organisaties al heel wat projecten tot een goed einde gebracht. Momenteel staan er verschillende projecten op de planning in Moshi, een stad in het Afrikaanse Tanzania.

In het verleden werden er al tal van projecten succesvol afgerond door de leden van Umoja. Zo is er de dagopvang voor 25 kinderen met een beperking. De vzw zorgde voor een aangepast dagverblijf en zorgde er voor o.a. een keuken. Het eten daar en de tewerkstelling van 3 werknemers worden mogelijk gemaakt dankzij de hulp van sponsors. Eten is uiteraard erg belangrijk voor de kinderen, aangezien ze thuis soms 3 tot 4 dagen geen voedsel hebben. Wie interesse heeft om een kind te adopteren voor een periode van 1 jaar, kan steeds terecht voor alle info op www.umoja-project.be.

De volgende stap is om een ziekteverzekering te regelen voor alle 25 kinderen en volwassenen met een beperking zodat ze voortaan ook kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming voor hun ziektekosten. Ook zullen er trainingen gegeven worden in het kweken van groenten en het houden van kippen. De lokale bevolking wordt voorzien van de eerste aankoop en van de eerste opbrengst zal dan een deel teruggegeven worden zodat het bestuur van Umoja weer anderen kan helpen met deze gelden. Zelfredzaamheid wordt immers hoog in het vaandel gedragen bij Umoja.

Ook de door Umoja geopende kraamkliniek was een van de projecten. Deze kraamkliniek biedt begeleiding en opvang van zwangere vrouwen. Dit leidt tot minder moeder – en kindersterfte.

Sinds vorig jaar mag het Umoja-project zich officieel een vzw noemen en zijn ze in Afrika erkend als een NGO (Niet-gouvernementele organisatie).

Dit jaar mochten ze toetreden tot het GROS (de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking). “Dit opent natuurlijk heel wat deuren voor ons” vertelt Henny. “Het biedt ons veel meer mogelijkheden waardoor we nog meer kunnen betekenen voor de mensen in Afrika, die het jammer genoeg financieel erg zwaar hebben en de mogelijkheden missen voor een degelijk bestaan”. Een van de projecten waar de mensen van Umoja momenteel mee bezig zijn, is het volledig renoveren van een bestaand gebouw behorende tot het Mawenzi-ziekenhuis in Moshi. Samen met vrijwilligers uit Hamont-Achel, gaan ze dit gebouw omtoveren tot een therapiehuis, waar kinderen en volwassenen met een beperking naartoe kunnen gaan. Daar wordt, dankzij de samenwerking met lokale artsen en specialisten, bepaald welke beperking ze precies hebben. Gedurende de periode dat ze geëvalueerd worden krijgen ze de mogelijkheid om samen met familie te verblijven in het therapiehuis. Als de beperking dan in kaart is gebracht kunnen ze rekenen op begeleiding thuis door de artsen en specialisten, wat uiteraard een enorme meerwaarde biedt voor zowel de patiënt als de familie.

Een ander project, wat binnenkort afgerond kan worden, is de watervoorziening voor zowel het dagverblijf en de kraamafdeling van het lokale ziekenhuis, alsook voor de dagopvang voor kinderen met een beperking en de basisschool van Moshi waar zo’n 800 kinderen school lopen. Dit project is in een versnelling gekomen dankzij de financiële hulp van een sponsor uit Achel.

En voor de armste gezinnen uit de regio loopt er nog een apart project. Gezien de erbarmelijke leefsituaties van sommige gezinnen werd besloten om nieuwe huisjes te bouwen voor ze. De eerste woning van dit project werd enkele weken geleden opgeleverd en de plannen voor een woning voor een tweede gezin staan ook al op de planning.

Het bestuur van het Umoja-project, bestaande uit Henny Schuurmans, Guido Boets en Marleen Soogen, allemaal afkomstig uit Hamont-Achel, zit niet stil. En dankzij de samenwerking met heel wat vrijwilligers, sponsoren en bedrijven, eveneens uit Hamont-Achel, wordt de stad ook in Afrika gepromoot voor al hun goed werk. Het bestuur en vrijwilligers gaan regelmatig naar Moshi om de projecten te ondersteunen en in april gaan ze opnieuw terug. Maar voor het zover is worden er nog enkele evenementen georganiseerd zodat de organisatie hopelijk een mooie financiële injectie kan krijgen. Op 15 maart wordt er een eetdag georganiseerd ten voordele van de kinderen en volwassenen met een beperking in Moshi. Voor slechts 13 euro kan iedereen op verschillende tijdstippen genieten van een heerlijke maaltijd, beschikbaar gesteld door een van de sponsoren. Dit gaat door in de parochiezaal van Achel-Statie aan de Sint Odilialaan 58. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Marleen Soogen via tel. 0032 474 439887 of bij Henny Schuurmans via tel. 0032 468 201502.

En op 29 maart is er een Lentefair, dat mede mogelijk gemaakt wordt door lokale handelaars. Langs deze weg wil het bestuur ook graag alle sponsoren, vrijwilligers en meewerkende organisaties hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Dankzij hen is het Umoja-project o.a. in staat om 3 werknemers in Moshi in dienst te houden. Voor meer informatie over deze organisatie kan iedereen een kijkje nemen op de vernieuwde website www.umoja-project.be of volg de organisatie op facebook en blijf op de hoogte van al hun projecten en activiteiten.

Voor mensen die het Umoja-project willen steunen: dat kan op de volgende bankrekening KBC-Business PRO-rekening:

IBAN BE 88 7360 1153 1041 BIC KREDBEBB - UMOJA VZW

Tijdens hun reis naar Moshi zal Henny Schuurmans wekelijks een blog brengen in het HAC Weekblad, zo kunnen ook de lezers van HAC Weekblad op de voet volgen welke ontwikkelingen ze realiseren ter plaatse.