Municipale betekent het gemeentebestuur, gemeenteraad. Hier hebben de Municipale director, the education officier, the health officier, the ingineers o.a hun kantoor. Er zijn veel meer kantoren maar met deze werken we nauw samen.

Daarboven staat The Kilimanjaro Regional Department, wat zoveel betekent als bij ons de provincieraad. Deze gebouwen situeren zich in het centrum van Moshi en liggen tegenover elkaar. Hier zetelt o.a. de Regional officier.

Natuurlijk wisten we al veel langer dat het samenwerken met deze mensen een must is. Je kan vanuit Europa niet naar hier komen om je eigen ideeën hier op te dringen.

Daarom ook zijn we ontzettend blij dat we zo een sterk team achter ons hebben staan. Een team dat er ook is als wij er niet zijn. Vandaag zitten we dankzij Mr Kaale en Nuru in het kantoor van de Regional Officier. Dit orgaan staat boven het Municipale. Nuru maakt zijn taak als hoofd van de ingenieurs ( Municipale ) waar en natuurlijk is het ook fijn dat je hem tot je beste vrienden mag rekenen. Nuru geniet veel aanzien. Sinds hij de taak overnam gaat het beter, makkelijker zal ik niet zeggen. Maar komen we bij de mensen die ons daadwerkelijk kunnen helpen omdat ze er de hoge positie voor hebben. Voor mij scheelt het een hoop stress in ieder geval.

We zitten hier voor 2 dingen:

  • We vragen al 1 jaar een brief die moet duidelijk maken wie de eigenaar is van het Mawenzi-ziekenhuis en de grond waarop dit gebouwd is.
  • In september beloofde de directeur van een fabriek dat we de bouwstenen voor het Umojahuis op tijd zouden hebben.

De regional officer is een vriendelijk en behulpzaam man. Hij doet er alles aan om ons te helpen. Hij is goed op de hoogte van wat er speelt en zet hiervoor zijn mensen aan het werk. Het is ongelofelijk maar de brief waarop we al een jaar wachten komt tevoorschijn. De brief is officieel en heeft nu hopelijk de nodige gegevens die we de provincie Limburg vraagt.

Dan bespreken we ons 2e probleem. Toen ik in september hier was beloofde ze de bouwstenen voor ons Umojahuis op tijd klaar te hebben. Mooi niet toch, enkel 254. Ons heel project wordt daarom tegengehouden. Ook hier kunnen we ondervinden wat de macht van de Regional officier betekent. Hij roept de ingenieur van het fabriek uit zijn verlof terug. De man praat veel en eigenlijk komt er niet veel uit zijn mond waar wij verder mee kunnen. De officier laat dit niet gebeuren en maakt hem duidelijk dat hij het proces vanaf nu opvolgt en dat we over 2 dagen al komen om te zien hoeveel stenen er nu al klaar zijn. De stenen worden hier namelijk met de hand gemaakt en moeten daarna gebakken worden. Hij gooit het probleem op het uitvallen van de elektriciteit. Ondanks dat dit veel gebeurde hebben ze meer dan tijd genoeg gehad. Dit kan het ontslag van de ingenieur betekenen, hier zitten we natuurlijk niet op te wachten maar we het toont wel dat we nu op de goede plek zitten als er dingen niet lopen zoals ze moeten lopen.

Nuru vooral maar ook Mr Kaale worden nerveus van zijn verhaal en wanneer Nuru er de Belgische ambassadeur en onze sponsors bijhaalt gaat ook de officier hier onmiddellijk op in. Hij geeft duidelijk aan dat ik hiervoor speciaal vanuit Belgie kwam en dat ik onze sponsors niet wil teleur stellen.

Onder geen enkel beding mag ik naar huis gaan zonder dat de ingenieur zijn belofte waar gemaakt heeft.

Wordt vervolgd

"Van waterarm naar waterrijk"